Läs mer
Close
Click to focus
|
i
<3

0of0

I Nationalmuseums samlingar av skulptur finns tusentals verk från olika tider. Förutom de skulpturer som kommer att visas i Nationalmuseums byggnad på Blasieholmen i Stockholm, ansvarar museet också för samlingarna vid tre separata skulpturmuseer av stort kulturhistoriskt intresse: Gustav III:s Antikmuseum i Kungl. Slottet, Orangerimuseet vid Ulriksdals slott och Museum de Vries vid Drottningholms slott.

När Nationalmuseum öppnade 1866 utgjordes kärnan i skulptursamlingen av de verk som ingått i det äldre museum som varit inrymt i Kungliga Slottet. Genom bland annar Gustav III:s samling, inköp och donationer av nyare skulpturer under 1800- och 1900-talen fick ett stort antal verk av ledande svenska skulptörer plats i museets samling. Hit hör till exempel Johan Tobias Sergel, Johan Niklas Byström, Bengt Erland Fogelberg och Per Hasselberg. I samlingarna finns även avgjutningar av klassiska antika skulpturer och en betydande samling utländska skulpturer från medeltiden fram till 1900, av exempelvis Francesco Laurana, Giovanni Bologna och Adriaen de Vries.

Ett axplock verk ur skulptursamlingen

Mer att upptäcka