Teckning och grafik

Samlingen av teckningar och grafik omfattar cirka 500 000 blad från senmedeltid och fram till år 1900. I centrum finns de mer än 2000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som svensk ambassadör i Paris.

Särskilt betydande är här samlingen av Rembrandt, Watteau, Edouard Manet, Johan Tobias Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill, och Ernst Josephson.