Läs mer
Close
Click to focus
|
i
<3

0of0

Teckning och grafik

Samlingen av teckningar och grafik omfattar cirka 500 000 blad från senmedeltid och fram till år 1900.

I centrum finns de mer än 2000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som svensk ambassadör i Paris. Särskilt betydande är här samlingen av Rembrandt, Watteau, Edouard Manet, Johan Tobias Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill, och Ernst Josephson.

Ett axplock ur samlingen av teckningar och grafik

Mer att upptäcka

Fördjupning