Sex sekler av samtid
17 juni 2018–5 maj 2019 på Nationalmuseum Jamtli i Östersund