Jan Davidsz. de Heem, Stilleben med vin, frukter och ostron

För SFI och SAS

När vi ser på konst, och reflekterar och associerar, inspireras vi till eget berättande. I undervisningen i SFI och SAS kan konsten därför användas för att utveckla såväl det talade som skrivna språket.

Studiematerialet för SFI och SAS är uppbyggt kring olika teman. Det ger konkreta förslag på hur ni kan arbeta med bilder och exempel på övningar och frågor att diskutera kring. Materialet ger varierande ingångar till konstverken och öppnar upp för tankar som berör estetik, kultur, genus och mångfald.

Kopplingar till kursplanen

Studiematerialet är utformat med kursplanen i åtanke. Övningsuppgifterna ger eleverna möjlighet att träna på att:

  • berätta, beskriva, informera och diskutera muntligt i varierande situationer
  • uttrycka sig väl i sammanhängande skrift i olika situationer
  • redovisa ett eget arbete muntligt och skriftligt

Övningarna bidar också till insikt om svenska förhållanden och svenskt, nordiskt och västerländskt kulturarv.

Läs mer