Carl Gustaf Hellqvist, Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361

Arbeta med berättande bilder

Studiematerialet för SFI och SAS är uppbyggt kring olika teman. Det ger konkreta förslag på hur ni kan arbeta med bilder och exempel på övningar och frågor att diskutera kring. Materialet är utformat med kursplanen i åtanke. Här ser vi på och diskuterar bilder med berättande motiv.

Titta på bilderna nedan och diskutera dem i grupp utifrån de föreslagna frågorna. Låt sedan var och en av eleverna arbeta vidare med en bild som de själva har valt.

Hur beskrivs motivet?

Vad gör personerna i målningen? Hur agerar de?

Vilka roller har de olika personerna?

Tilldelas kvinnor och män lika eller olika roller? Hur? Varför?

Beskriv de olika detaljerna som du ser.

Är det något som precis har hänt eller ska hända i motivet?

Vilken tid på dagen är det?

Vilka färger ser du?

Är det lugnt eller rörigt?

Vilken stämning förmedlas?

Beskriv glädje eller sorg i motivet.

Carl Larsson, Kräftfångst. Ur Ett hem (26 akvareller)
Johan Fredrik Höckert, Slottsbranden i Stockholm den 7 maj 1697
Eva Bonnier, Reflex i blått
Carl Gustaf Hellqvist, Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361
Carl Wilhelmson, Kyrkfolk i båt
Carl Larsson, Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523

För eleverna

Välj en bild med ett berättande motiv som på något sätt berör dig. Beskriv bilden, vad ser du och vad säger den dig? Varför valde du just den här bilden? 

Vill du välja bland fler än bilderna ovan? Kika i vår föremålsdatabas.

Förslag på studieuppgifter

Skriv en egen berättelse utifrån ditt valda motiv. Fantisera och berätta om en händelse, vilka som är med och vad de säger eller tänker.

Berätta om ditt valda motiv. Varför valde du just detta? Vad säger den dig. Vad vill du berätta om dina egna upplevelser inför motivet? Berätta vad du tycker om eller vad du inte tycker om.

Välj musik som förstärker upplevelsen av motivet. Spela något själv på ett instrument eller skapa ljud som du tycker förstärker upplevelsen i motivet.

Gestalta motivet själv eller jobba med en grupp där du gestaltar fysiskt vad som sker i bilden. Använd kroppsspråket, eget och de andras i gruppen.

Skapa en egen bild genom att måla eller jobba med collage där du berättar något om dig själv. Beskriv en upplevelse eller en händelse.