Läs mer
Close
Click to focus
|
i
<3

0of0
Hautelisse tapet, "Vasco da Gamas återkomst"

Arbeta med design- eller konsthantverksföremål

Studiematerialet för SFI och SAS är uppbyggt kring olika teman. Det ger konkreta förslag på hur ni kan arbeta med bilder och exempel på övningar och frågor att diskutera kring. Materialet är utformat med kursplanen i åtanke. Här ser vi på och diskuterar design- och konsthantverksföremål

Titta på bilderna nedan och diskutera dem i grupp utifrån de föreslagna frågorna. Låt sedan var och en av eleverna arbeta vidare med föremål som de själva har valt.

 • Vad ska föremålet användas till?
 • Vilket material är det gjort av?
 • Beskriv form och färg.
 • Beskriv olika detaljer som du ser.
 • Har detaljerna olika funktioner?
 • Var kommer föremålet ifrån?
 • Vem ska använda det?
 • Skulle du vilja ha en annan färg eller form?
 • Hur skulle du vilja använda det själv?

För eleverna

Välj ett design- eller konsthantverksföremål som på något sätt berör dig. Beskriv föremålet utifrån hur du uppfattar form och färg, titta på olika detaljer. Vad tror du föremålet ska användas till? Varför valde du just det här föremålet?

Vill du välja bland fler än bilderna ovan? Kika i vår föremålsdatabas.

Förslag på studieuppgifter

 • Skriv din egen berättelse och berätta om dina personliga upplevelser och reflektioner utifrån föremålet.
 • Rita eller gör ett collage på ett eget föremål som du kan använda på ditt sätt. Tänk på om du vill att föremålet ska ha en eller flera olika funktioner.