Alexander Roslin, Gustav III och hans bröder

Arbeta med genusperspektiv

Studiematerialet för SFI och SAS är uppbyggt kring olika teman. Det ger konkreta förslag på hur ni kan arbeta med bilder och exempel på övningar och frågor att diskutera kring. Materialet är utformat med kursplanen i åtanke. Här använder vi bilder för att diskutera genusperspektiv.

Historiska porträtt är bra att utgå ifrån när vi samtalar om ett genusperspektiv – det vill säga synen på vad som anses vara manligt eller kvinnligt. Dessa normer är socialt konstruerade och föränderliga över tid. Genom att peka på likheter och skillnader mellan då och nu skapas möjligheter att diskutera hur normerna förändras. 

Börja med att diskutera följande frågor i grupp:

Tycker ni att det finns kläder/beteenden idag som är typiskt manliga eller kvinnliga? 

Vilka skulle de i så fall vara? Motivera varför!

Alexander Roslin, Brukspatron John Jennings, hans bror och svägerska
Alexander Roslin, Damporträtt
Alexander Roslin, Gustav III och hans bröder
Gustaf Lundberg, Gustav III (1746-1792), konung av Sverige

Diskutera sedan 1700-talsporträtten utifrån de fyra första punkterna i listan här nedanför. Fortsätt sedan att utifrån de sista punkterna jämföra porträtten med hur ideal från vår egen samtid ser ut.

  1. Beskriv kläder och utseende i porträtten – färger, smink, peruker och material. 
  2. Vilka kroppsdelar framhävs av kläderna? På vilket sätt?
  3. Hur är kroppsspråk, ansiktsuttryck, blickar och händer skildrade? 
  4. Leta efter likheter/skillnader mellan männen och kvinnornas yttre i målningarna. Vad överväger, det som är likt eller det som skiljer sig mellan dem? 
  5. Jämför 1700-talets och vår tids skönhetsideal. Vilka är de största skillnaderna enligt dig?
  6. Finns det idag färger som är genusladdade, det vill säga räknas som feminina eller maskulina?
  7. Hur skulle en 1700-talsman uppfattas av oss idag om vi såg honom på tunnelbanan, manlig eller kvinnlig?

För eleverna

Studieuppgift

Dela in er i mindre grupper och gör er redo att fotografera varandra! Prova att sitta som både männen och kvinnorna gör. Titta noga på deras kroppsspråk och försök härma händer och hållning. Visa sedan resultaten för varandra och diskutera vad ni tyckte kändes mest naturligt och vad som var svårast.