Nils Blommér, Ängsälvor

Arbeta med sagor och myter

Studiematerialet för SFI och SAS är uppbyggt kring olika teman. Det ger konkreta förslag på hur ni kan arbeta med bilder och exempel på övningar och frågor att diskutera kring. Materialet är utformat med kursplanen i åtanke. Här ser vi på och diskuterar bilder med motiv från sagor eller myter.

Titta på bilderna nedan och diskutera dem i grupp utifrån de föreslagna frågorna. Låt sedan var och en av eleverna arbeta vidare med en bild som de själva har valt.

Beskriv figurerna i motivet.

Beskriv detaljer som kläder, håret, händer och gester.

Vilken omgivning finns det i motivet, beskriv olika detaljer.

Är det både män och kvinnor i ditt motiv? Hur skildras i så fall deras respektive roller?

Hur uppfattar du motivet och händelsen som utspelas?

Är det strax före eller efter att något har hänt?

Finns det ett budskap i motivet?

Hur tror du att antika motiv kan påverka dagens syn på vad som anses maskulint eller feminint? 

Jonas Åkerström, Bacchus och Ariadne
Johan Tobias Sergel, Mars och Venus
Nicolas Poussin, Bacchus-Apollo
François Boucher, Venus triumf,
Nils Blommér, Ängsälvor
John Bauer, Prinsessan och trollen

För eleverna

Välj en bild eller en skulptur med ett mytologiskt motiv eller med ett motiv från en saga som på något sätt berör dig. Beskriv bilden eller skulpturen, vad ser du och vad säger den dig? Vad händer? Varför valde du just den här bilden? Vad kommer du att tänka på?

Vill du välja bland fler än bilderna ovan? Kika i vår föremålsdatabas.

Förslag på studieuppgifter

Skriv en berättelse utifrån bilden eller skulpturen som du har valt bild. Berätta om vilka figurerna är och vad som sker.
Skriv ner eller berätta om en egen saga. 

Läs början på en mytologisk berättelse eller en saga, fantisera om vad som händer sedan i berättelsen och skriva ett eget slut på sagan.

Skriv eller berätta om en folksaga eller myt från ditt hemland.

Skriv eller berätta om en berättelse från din barndom.