Mäster Hillebrandt, Margareta Eriksdotter Vasa,

Arbeta med porträtt

Studiematerialet för SFI och SAS är uppbyggt kring olika teman. Det ger konkreta förslag på hur ni kan arbeta med bilder och exempel på övningar och frågor att diskutera kring. Materialet är utformat med kursplanen i åtanke. Här ser vi på och diskuterar porträtt.

Titta på porträtten nedan och diskutera dem i grupp utifrån de föreslagna frågorna. Låt sedan var och en av eleverna arbeta vidare med ett porträtt som de själva har valt.

  • Hur beskrivs personen? Se på uttrycket, blicken och gesterna. Hur är modet – klädsel, smink och frisyr?
  • Vilka olika saker har personen omkring sig? Beskriv miljön som personen är i. Hur uppfattar du henne/honom? Beskriv karaktär och status. Vilken tid speglas?
  • Vad är syftet med porträttet? För vem har det målats?
  • Vad tänker du på när du betraktar porträttet i sin helhet?
  • Vilka är de största modeskillnaderna mellan personen på det valda porträttet och en nutida person? Vad tycker du att dessa skillnader betyder?
  • Hur skulle du vilja avbildas? Hur vill du ha ditt mode, frisyr, i vilken miljön och vad skulle du ha med dig?
David Klöcker Ehrenstrahl, Pojke med papegojor och markattor
Alexander Roslin, Zoie Ghika, moldavisk prinsessa
Ernst Josephson, Spanska smeder
Mäster Hillebrandt, Margareta Eriksdotter Vasa,
Carl Wilhelmson, Konstnärens syster
Amalia Lindegren, Frukosten
David von Krafft, Karl XII

För eleverna

Välj ett porträtt som på något sätt berör dig. Beskriv porträttet, vad ser du och vad säger det dig? Berätta vad du tycker om eller vad du inte tycker om. Hur upplever du den avbildade personen, vad säger porträttet om hen? Varför valde du just det här porträttet?

Vill du välja bland fler än bilderna ovan? Kika i vår föremålsdatabas.

Förslag på studieuppgifter

  • Skriv en egen berättelse utifrån ditt valda motiv. Vad vill du berätta om dig själv i ett porträtt?
  • Välj musik som förstärker upplevelsen av motivet. Spela något själv på ett instrument eller skapa ljud som du tycker förstärker upplevelsen i motivet.
  • Gestalta motivet själv eller jobba med en grupp där du fysiskt gestaltar vad som sker i bilden. Använd kroppsspråket – ditt eget och de andras i gruppen.
  • Skapa en egen bild genom att måla eller jobba med collage där du berättar något om dig själv. Beskriv en upplevelse eller en händelse.