Skapande skola: Porträtt och identitet
Vi ser på olika sätt att uttrycka vem en är eller vill vara, för grund- och anpassade grundskolans årskurs 7–9.