Arkadien – ett förlorat paradis
Ett skolprogram för årskurs 7–9 och gymnasiet

Skolprogrammet Arkadien – ett förlorat paradis knyter an till höstens stora utställning, med samma namn. Det riktar sig till åk 7–9 samt gymnasiet och är en visning med inslag av filosofiska samtal på plats i utställningen. Vi låter tankarna bli våra verktyg för att tillsammans fundera över människans relation till naturen och livets evigt återkommande frågor.

Arkadien, vad är det?

Arkadien är namnet på en region i Grekland, men det är också en plats i fantasin. Arkadien är drömmen om en orörd natur dit civilisationen inte nått, en tid där det ständigt är vår och sommar, en tid före den moderna. Men livet i Arkadien är inte bara idylliskt utan där finns även konflikter som rör kärlek, svartsjuka och sexuella begär.

Arkadiens landskap har ända sedan antikens litteratur fungerat som en scen där myter och berättelser tagit plats – den till synes orörda naturen fylldes med herdar, poeter, nymfer, satyrer och ibland även antikens gudar. Hur Arkadien faktiskt såg ut var det ingen som visste. Först på 1600-talet började italienska och franska konstnärer att tillsammans skapa bilden av Arkadien. Den ödsliga landsbygden kring staden Rom fungerade som inspiration och motiven blev en egen kategori av landskapsmåleri.

I utställningen möter vi framförallt konstverk som skildrar Arkadiens liv och natur, men även exempel på landskapsskildringar från senare tidsepoker. Ett spår i utställningen är hur människans syn på naturen förändras och idealiseras genom århundradena ända fram till idag.

I skolprogrammet använder vi utställningens landskap och berättelser som grund för ett filosofiskt samtal där vi tillsammans reflekterar över frågor och möjliga svar. Vilka är kärlekens gränser? Är naturen hotfull eller en plats för vila? Finns det ett förlorat paradis, och vad är egentligen natur?

Här kan du läsa mer om utställningen Arkadien – ett förlorat paradis.

Kopplingar till läroplanen

Årskurs 7–9

Vi tror på konsten som kunskapsväg och skolprogrammet Arkadien – ett förlorat paradis har utformats med grundskolans läroplan för åk 7–9 i åtanke. Ett av skolprogrammets syften är att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt uppmuntra dem till att pröva idéer och lösa problem. Genom skolprogrammet Arkadien får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar genom filosofiska samtal i grupp. Genom ett historiskt perspektiv ges eleverna möjligheten att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden, samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande, här i förhållande till antikens myter och synen på naturen då som nu. I antikens mytologi ställs vi även inför etiska och moraliska dilemman om kärlek och relationer som ständigt är aktuella

Genom ett miljöperspektiv i skolprogrammet får eleverna möjlighet att reflektera över hur människans relation till naturen förändrats och hur vi påverkat miljön omkring oss genom tiderna.

Skolprogrammet Arkadien – ett förlorat paradis kan användas som en del i undervisningen i flera ämnen såsom samhällskunskap, historia, religion och bild.

Gymnasiet

Skolprogrammet kan användas i undervisningen i gymnasieskolan inom exempelvis de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga programmen.

Boka skolprogrammet

Boka från 11 augusti

Bokningen har sommarstängt och öppnar igen den 11 augusti. Samtidigt öppnar formulären för att boka skolprogram. Välkommen åter!

Bokningsbara tider, visning 1 h:

Tisdagar–fredagar kl 9:00–10:00, kl 09:30–10:30, kl 10:00–11:00

Kostnad:

1 000 kr/klass