En sinnlig tur genom konsten
Ett skolprogram för förskolan och åk 0–6.