Steven van der Meulen, Erik XIV (1533-1577)
Kroppen – om kroppsideal genom tid, norm och blick
Ett skolprogram för årskurs 7–9
Boka skolprogrammet

Vi reflekterar över dagens syn på skönhet, kroppsideal och mode utifrån dåtidens bilder i museets samlingar. Skolprogrammet riktar sig till grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet och kan användas i flera olika ämnen.

Vi människor har i alla tider och samhällen uttryckt vår identitet och samhällsposition med hjälp av kläder, smink och kroppsspråk. Vi har ägnat oss åt våra kroppar och utseenden och förskönat, dekorerat och omformat dem. I skolprogrammet Kroppen tittar vi på hur detta syns i och genom konsten och varför.

Nationalmuseums samlingar sträcker sig över mer än 500 år. Konsten från de olika århundradena berättar alltid något om den tid då den gjordes, men också om vilka normer och skönhetsideal som då rådde.

Skönhetsideal är inte statiska utan växlar ständigt. Det som anses vara vackert idag blir i en annan tid, eller i en annan kultur, fult och motbjudande. Utseende och kläder har genom tiderna använts för att kunna placera människor rätt på den sociala skalan och för att uttrycka och upprätthålla status och makt. Än idag signalerar utseende och kläder livsstil och klass.

Skolprogrammet för årskurs 7–9

I skolprogrammet Kroppen reflekterar vi över dagens syn på skönhet, kroppsideal och mode utifrån dåtidens bilder i museets samlingar. Vi funderar över hur samhället runt omkring oss har påverkat vårt utseende och hur vi har valt att framställa oss själva, då som nu.

Vi diskuterar frågor som Hur påverkas vår syn på skönhet och ideala kroppar utifrån bilder vi ser i sociala medier, i reklam med mera? Vilka kroppar tar mest plats i dagens bildflöde?

Koppling till läroplanen

Skolprogrammet Kroppen kan användas som en del i undervisningen i flera ämnen såsom samhällskunskap, idrott och hälsa, bild samt slöjd. Det kan kopplas till grundskolans läroplan för årskurs 7–9.


Läs mer om hur innehållet i skolprogrammet knyter an till de olika ämnena i skolan

Boka skolprogrammet

Bokningsbara tider, visning 1 h:

Tisdagar–fredagar kl 9:00–10:00, kl 09:30–10:30, kl 10:00–11:00

Kostnad:

1 000 kr/klass

Boka skolprogrammet här.

Kontakt

För frågor om skolprogram och övrig skolverksamhet, kontakta oss via e-post till: skola@nationalmuseum.se

Förberedelsematerial

Ett bildmaterial för de elever som behöver förbereda sig lite extra inför besöket: hur museet ser ut och vad som kommer att hända under besöket. Titta tillsammans i klassrummet eller ladda ner och ta med er när ni kommer på besök.

Bra att veta inför besöket – Visning (pdf)

Bra att veta inför besöket – Visning och ateljé (pdf)