Kroppen – om kroppsideal genom tid, norm och blick
Ett skolprogram för gymnsaiet