Sensibus – en sinnlig upptäcktsfärd genom konsten
Ett skolprogram för förskolan och åk 0– 3
Boka skolprgrammet

Hur låter en målning egentligen? Kan vi se hur något känns? Hur känns en skulptur i kroppen? I det här skolprogrammet utforskar vi vad som finns i Nationalmuseums samlingar med hjälp av våra sinnen. Det passar för förskolan och grund- och grundsärskolans årskurs 0–3.

Våra olika sinnen hjälper oss att tolka och förstå vår omvärld. Kanske är det främst seendet som vi kopplar till konsten men ögonen är långt ifrån det enda vi använder när vi upplever konst. I det här skolprogrammet utforskar vi, med hjälp av våra sinnen, vad som finns i Nationalmuseums samlingar genom att dofta, känna, lyssna, balansera och genom att spänna blicken och titta riktigt noga.

Det finns många sätt att upptäcka konst på och när vi använder flera av våra sinnen så blir upplevelsen så mycket större. Sensibus är en sinnlig tur genom Nationalmuseum där vi ser och känner med hela kroppen!

Visning med ateljé:

I ateljén utforskar vi färg och form med hjälp av våra olika sinnen.

Kopplingar till läroplanen

Vi tror på konsten som kunskapsväg och skolprogrammet Sensibus – en sinnlig upptäcktsfärd genom konsten har utformats med förskolans, grundskolans och grundsärskolans läroplaner i åtanke.

Läs mer om hur skolprogrammet knyter an till läroplanen

Boka skolprogrammet

Skolprogrammet kan bokas tisdag–fredag.

Endast visning: 1 h
kl 9:30–10:30, kl 10:00–11:00.

Visning med ateljépass: 2,5 h
kl 9:00–11:30

Kostnad

Visning: 1 000 kr/klass

Visning med ateljépass: 1 700 kr/klass

Boka skolprogrammet här.

Kontakt

För frågor om skolprogram och övrig skolverksamhet, kontakta oss via e-post till: skola@nationalmuseum.se

Förberedelsematerial

Ett bildmaterial för de elever som behöver förbereda sig lite extra inför besöket: hur museet ser ut och vad som kommer att hända under besöket. Titta tillsammans i klassrummet eller ladda ner och ta med er när ni kommer på besök.

Bra att veta inför besöket – Visning (pdf)

Bra att veta inför besöket – Visning och ateljé (pdf)