Marina Abramović/Ulay, Anima Mundi (Pieta), 1983/2002. Fototryck. © Marina Abramović and Ulay. Courtesy of the Marina Abramović Archives.

Studiematerial: Genvägar till konstens visklek

Ett studiematerial kopplat till utställningen Inspiration – Iconic Works för lärare och nyfikna elever. Materialet riktar sig främst till grundskolan åk 7–9 och gymnasieskolan men kan också användas i åk 3–6.

Under våren 2020 visar Nationalmuseum utställningen Inspiration – Iconic works. Genom historien har konstnärer inspirerats, tolkat och lärt av varandra. Konstnärerna, men även vi andra, är länkar i ett ständigt pågående bildflöde genom tiden, som bygger på det som tidigare gjorts och setts av många. Dåtidens konst har inspirerat senare konstnärer till att göra egna tolkningar vilket sedan har inspirerat andra till ytterligare tolkningar, likt en konstens visklek genom historien. Vissa konstverk och motiv har blivit ikoniska och dyker upp om och om igen, inte bara i konsten utan även i reklam, mode, musikvideos, filmer, spel med mera.

Vårens utställning Inspiration – Iconic Works presenterar konst av konstnärer från vår egen tid, som på olika sätt har inspirerats av ikoniska konstverk, tillsammans med äldre konst ur Nationalmuseums samlingar.

Till utställningen har vi sammanställt studiematerialet som vi döpt till Genvägar till konsthistoriens visklek och som kan användas före, under eller efter ett besök i utställningen.

Här hittar ni några av de berättelser som har inspirerat konstnärer genom tiderna och som ligger till grund till några av de motiv som kan ses i utställningen och konsthistorien i stort. Här finns också en ordlista på begrepp som kan tänkas dyka upp i samtal kring utställningen Iconic Works. Det finns även tips för mer inspiration, youtube-klipp, poddar och andra produktioner som är aktuella våren 2020.

Genvägar till Konstens visklek kan användas i undervisningen i flera ämnen och har utformats med främst grundskolans läroplan för åk 7–9 och gymnasieskolan i åtanke.

Vi hoppas att Genvägar till konstens visklek kan hjälpa till att ge sammanhang och bakgrund till utställningen. Att konsten, berättelserna, motiv och tematik inspirerar er att besöka utställningen, utforska vidare samt skapa egna bilder som blir till nya länkar i konstens visklek.

Några berättelser som inspirerat konstnärer genom tiderna

Mer matnyttigt