Laokoon, okänd konstnär, gips. Nationalmueum.

Studiematerial: Genvägar till konstens visklek

Ett studiematerial med några av de berättelser och bilder som inspirerat konstnärer genom tiderna. Materialet riktar sig främst till grundskolans åk 7–9 och gymnasieskolan men kan också användas i åk 3–6.

Genom historien har konstnärer inspirerats, tolkat och lärt av varandra. Konstnärerna, men även vi andra, är länkar i ett ständigt pågående bildflöde genom tiden, som bygger på det som tidigare gjorts och setts av många. Dåtidens konst har inspirerat senare konstnärer till att göra egna tolkningar vilket sedan har inspirerat andra till ytterligare tolkningar, likt en konstens visklek genom historien. Vissa konstverk och motiv har blivit ikoniska och dyker upp om och om igen, inte bara i konsten utan även i reklam, mode, musikvideos, filmer, spel med mera.

I utställningen Inspiration – Iconic Works som visades våren 2020, innan museet tvingades stänga tillfälligt med anledning av pandemin, presenterade konst av konstnärer från vår egen tid, som på olika sätt har inspirerats av ikoniska konstverk, tillsammans med äldre konst ur Nationalmuseums samlingar.

I det här studiematerialet som, vi döpt till Genvägar till konsthistoriens visklek, hittar ni några av de berättelser som har inspirerat konstnärer genom tiderna och som ligger till grund till den västerländska konsthistorien i stort. Här finns också en ordlista på begrepp som kan tänkas dyka upp i samtal kring konstverken. Det finns även tips för mer inspiration, youtube-klipp, poddar och andra produktioner som är aktuella våren 2020.

Genvägar till Konstens visklek kan användas i undervisningen i flera ämnen och har utformats med främst grundskolans läroplan för åk 7–9 och gymnasieskolan i åtanke.

Vi hoppas att Genvägar till konstens visklek kan hjälpa till att ge sammanhang och bakgrund till utställningen. Att konsten, berättelserna, motiv och tematik inspirerar er att besöka utställningen, utforska vidare samt skapa egna bilder som blir till nya länkar i konstens visklek.

Några berättelser som inspirerat konstnärer genom tiderna

Mer matnyttigt