Trädgården – konst och natur under sex sekler
23 februari–7 januari 2024