Förvärv av landskap målat av Oehme till Nationalmuseums samlingar