Statens porträttsamling

Nationalmuseum ansvarar för Statens porträttsamling, som visas på Gripsholms slott. Samlingen består av över 5 000 porträtt i olika medier från sen medeltid fram till nutid.

På Gripsholms slott finns sedan 1822 Statens porträttsamling, världens äldsta nationella porträttsamling, som i dag omfattar fler än 5 000 porträtt av svenska män och kvinnor. Sedan 1881 ansvarar Nationalmuseum för samlingen. Samlingen består av porträtt från sent 1400-tal till idag i olika media. Porträtten visas dels i slottets olika inredningar och dels i några renodlade tavelgallerier.

Att samlingen finns på Gripsholm har med slottets historia att göra. Redan på Gustav Vasas tid fanns här ett tavelgalleri som till en del innehöll porträtt, men man brukar peka på hur Hedvig Eleonora omgav sig med släktporträtt under sin tid på slottet som ett slags prägel som kom att bestå. Gripsholm betraktades tidigt som historiskt intressant och 1755 publicerades den första beskrivningen av slottet, författad av Carl Fredrich Ljungman. Denna innehöll 308 nummer varav 275 var porträtt. Porträttgalleri av en mer officiell karaktär blev Gripsholm på sätt och vis då Gustav III lät föra dit en serie riksrådsporträtt från Drottningholm. Därmed utökades alltså samlingen till att omfatta även enskilda svenskar och inte endast kungligheter. Efter Gustav III:s död fördes fler porträtt till Gripsholm men det var först år 1822 som porträttsamlingen skulle grundas formellt. Den före detta kammarherren vid Gustav III:s hov Adolf Ludvid Stierneld förestod och organiserade samlingen samtidigt som han genom en offensiv förvärvspolitik såg till att den växte. 1831 omfattade den 1 367 nummer. I samband med att den nya museibyggnaden stod färdig 1866 övertog Nationalmuseum ansvaret för porträttsamlingen.

Svenska statens porträttsamling är under ständig utveckling. Den kompletteras kontinuerligt med såväl äldre som nutida porträtt av personer som på olika grunder har en plats i historien. Varje år tillkommer minst ett så kallat hedersporträtt, det vill säga ett porträtt vars föremål utsetts av representanter för Gripsholmsföreningen och Nationalmuseum som kvitto på sin gärnings betydelse. Bland hedersporträtten återfinns bland andra Hédi Fried, Barbro Oscher, Göran Persson, Dag Hammarskjöld, Suzanne Osten, Olof Palme, Benny Andersson och Theodor Kallifatides.

Samlingen är rik på verk av de mer namnkunniga porträttkonstnärerna genom den svenska konsthistorien, som David Klöcker Ehrenstrahl, Alexander Roslin, Per Krafft d.ä., Ulrika Fredrika Pasch, Johan Gustav Sandberg och Fredric Westin. Bland porträtten från perioden omkring år 1900 märks verk av Anders Zorn, Carl Larsson, Carl Wilhelmson och Ejnar Nielsen. I den tidigmoderna delen av samlingen finns verk av konstnärer som Isac Grünewald, Nils von Dardel och Tyra Lundgren. I den nutida delen finner man till exempel Birgit Broms, Irving Penn, Ola Billgren och Annika von Hausswolff.

Läs mer om Gripsholms slott som besöksmål: http://www.gripsholmsslott.se/