Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om samlingarna.

Jag har en fråga om ett konstverk, kan ni hjälpa till?
Svar: Museets intendenter besvarar frågor som handlar om konstverk i Nationalmuseums samlingar. Vårt uppdrag är att tillgängliggöra konsten och kunskapen kopplad till den. Kontakta Samlingarna via e-post samlingarna@nationalmuseum.se

Vid allmänna frågor om konst och konstnärer, kontakta Konstbiblioteket via e-post konstbiblioteket@nationalmuseum.se
Konstbiblioteket är Nationalmuseums och Moderna Museets gemensamma bibliotek. Läs mer om Konstbiblioteket.

Kan Nationalmuseum hjälpa till att värdera konstverk?
Svar: Nej, Nationalmuseum gör aldrig ekonomiska värderingar. Vill du få ett konstverk värderat, ska du istället vända dig till ett auktionshus eller en konst- och antikhandlare.

Jag undrar om ett särskilt konstverk eller en särskild konstnär finns representerad hos er. Hur tar jag reda på det?
Svar: Sök i vår webbdatabas.

Vem kontaktar jag med min fråga om konst i Nationalmuseums samlingar?
Svar: Mejla till samlingarna@nationalmuseum.se.

Hur får jag tillgång till bilder på konst ur Nationalmuseums samlingar?
Svar: De bilder som visar konstverk som inte längre omfattas av upphovsrätt, är fria att använda. Ett urval på ungefär 6 000 bilder finns tillgängliga att själv ladda ned på Wikimedia Commons. Övriga bilder, kontakta Bildarkivet.

Är det säkert att äta från gammalt porslin? En del äldre serviser har väl bly i sig?

Svar: Vi har inga källor till de olika glasyrrecepten på servisserierna men bly har använts historiskt i både färger som i glasyr och gods. Om din servis är i gott skick ska du kunna använda den. Är ytan på tallriken blank och fin bör ingen blyutfällning skett. Är ytan däremot matt, porös eller urfrätt bör man avstå från användning. Generellt bör man vara försiktig med krackelerat eller skadat gods. Vi kan tyvärr inte avgöra med säkerhet vad som är säkert att förtära på vilken tallrik, bara ge allmän information om vad man ska vara aktsam om.

Jag har en servis som jag vill veta mer om, jag tror den är från Gustavsberg. Kan ni hjälpa till?
Svar: Det är roligt att så många är intresserade av att veta mer om Gustavsbergs produktion. Nationalmuseum ansvarar för den stora Gustavsbergssamlingen, en samling som består av ungefär 40 000 föremål. Vårt uppdrag är att vårda och tillgängliggöra den.

Tyvärr har vi i nuläget inte resurser för att besvara generella frågor om porslin som ingår i samlingen. Istället vill vi tipsa om att själv leta information i någon av böckerna som listas nedan.

Ett annat tips är att söka i vår webbdatabas. Där finns drygt 35 000 föremål registrerade. Skriv in Gustavsberg, konstnären eller servisens namn som fritext och sök.

Litteraturlista Gustavsberg:
Arvidsson, Gösta: GUSTAVSBERG – porslinet, fabriken, konstnärerna (2007). Här finns ett register över serviser, dekorer, modeller, stämplar samt dekormålares signaturer.

Arvidsson, Gösta: GUSTAVSBERG – Form och funktion i folkhemmet (2015). En ”lättversion” av standardverket ovan.

Blå Blom – Industriprodukt och nationell symbol (1997). Mycket ingående beskrivning av en av Sveriges mest långlivade industriprodukter. Detaljerat om tillverkning och olika modeller från olika år.

Arnö-Berg, Inga: Serviser från Gustavsberg (1971). Serviser från 1800-talet och framåt.