Bruno Ehrs: Nationalmuseum i nytt ljus
Ett urval fotografier av Bruno Ehrs för boken Nationalmuseum i nytt ljus