Givandets glädje – silverdonationer
Se ett 80-tal av de senaste decenniernas gåvor till museet.