Bonnard och Norden
En utställning om "färgens mästare".