Bonnard och Norden
En utställning om färgens mästare.