Yinka Shonibare, Medusa Väst, 2015. Digitalt kromogent färgtryck. © Yinka Shonibare CBE. Courtesy James Cohan, New York.
20 februari – 17 maj 2020
20 februari – 17 maj 2020
Inspiration – Iconic Works

Hur har dagens konstnärer inspirerats av den europeiska konstens klassiker? Och varför är just dessa konstverk kända över hela världen? Inspiration – Iconic Works presenterar konst av konstnärer från vår egen tid som har inspirerats av ikoniska mästerverk. I dialog med de samtida verken visas ett urval ur Nationalmuseums samlingar.

Byggstenarna i de västerländska visuella konstarternas DNA kan spåras till ett antal ikoniska äldre konstverk, från antikens skulpturer till Leonardo da Vincis Mona Lisa och Auguste Rodins Tänkaren. De är verk som i allra högsta grad är relevanta än idag.

Den konsthistoriska berättelsen skapades också parallellt, och hand i hand med, konstsamlingarnas tillblivelse, museibyggnadernas framväxt och den begynnande utställningsverksamheten i Europa under 1800-talet. Vid en jämförelse upptäcker man att de ikoniska konstverken spelar en lika stor roll i tidiga historiska publikationer som ibland senaste rönen inom den konstvetenskapliga forskningen.

Inspiration - Iconic Works ger en bakgrund till några av dessa ikoniska verk och hur konstverken påverkar den samtida konsten. Andra aspekter i utställningen tar upp museibyggnadernas betydelse bland annat genom en serie samtida fotobaserade tolkningar av den i Berlin verksamme konstnären Ola Kolehmainen. Också Nationalmuseums byggnad utgör en del i den stora berättelsen.

Samtid och dåtid i dialog

I utställningen visas konstverk av bland andra Marina Abramović, Jake and Dinos Chapman, Nancy Fouts, Mark Karasick, Sara Masüger, Kiki Smith och Yinka Shonibare. Ett urval ur Nationalmuseums samlingar av målningar, gipser, teckningar, grafik och konsthantverksföremål visas i dialog med de samtida konstverken.

Utställningen är curerad av Susanna Pettersson, överintendent Nationalmuseum och James Putnam, curator, London.

Samarbete

Inspiration - Iconic Works är ett samarbete mellan Nationalmuseum och Konstmuseet Ateneum i Helsingfors, där den visas18 juni – 20 september 2020.

Nancy Fouts, Tänkaren (efter Rodin/Degas), 2014. Brons och florstyg. Nancy Fouts’ Private Collection. © Nancy Fouts. Photo: Dominic Lee.
Laokoon, okänd konstnär, gips. Nationalmueum.
Anna Riwkin, Anna som Nefertite, c 1930/2004. Silvergelatintryck. Moderna Museet, Stockholm. © Anna Riwkin
Joseph Kosuth, Cathexis #53 (series 1981), 2019. Inramat svartvitt fotografi med färgade X tillagda. 203 x 151.2 x 5.5 cm Courtesy of the Artist Image: Neonlauro.
Sébastien Bourdon, Drottning Kristina, utförd 1653, olja på duk. Nationalmuseum.
Marina Abramović/Ulay, Anima Mundi (Pieta), 1983/2002. Fototryck. © Marina Abramović and Ulay. Courtesy of the Marina Abramović Archives.
Pietro Perugino, S:t Sebastian, utförd ca 1485, olja på duk (överförd från trä). Nationalmuseum.
 Yinka Shonibare, Medusa Väst, 2015. Digitalt kromogent färgtryck. © Yinka Shonibare CBE. Courtesy James Cohan, New York.
Henrik Jonsson, Kapitel 1 - Självvald exil, 2010. Gips. © Henrik Jonsson.
Pieter Bruegel d.y., Vinterlandskap med skridskoåkare och en fågelfälla, Olja på trä. Nationalmuseum.
Ola Kohlemainen, MVSEVM XIII (Victoria and Albert Museum), 2020. © Ola Kohlemainen.
Marie-Philippe Coupin de la Couperie, Raphael rättar till Fornarinas hår inför arbetet med hennes porträtt. Utförd 1824, olja på duk. Nationalmuseum.

Mer att upptäcka

aktiviteter
Visa alla datum
alla tider