Visas 15 oktober 2020–21 februari 2021
Visas 15 oktober 2020–21 februari 2021
Snowcrash

En utställning som handlar om designkollektivet Snowcrash, ett par arkitekter och formgivare i Helsingfors som tillsammans med andra kreativa rådgivare skapade ett idélaboratorium för framtidsinriktad design i slutet av 1990-talet. De länkade teknik och form, funktion och framtid till varandra och skapade överraskande materialmöten och möjligheter i möbler, armaturer och andra föremål.

Utställningen produceras av Nationalmuseum efter ett koncept av Gustaf Kjellin, fristående curator och författare, Stockholm och Ilkka Suppanen, arkitekt och formgivare i Helsingfors och en av Snowcrash initiativtagare.

Visas på Nationalmuseum i Stockholm 15 oktober 2020–21 februari 2021.