Trädgården – konst och natur under sex sekler
Se hur trädgården skildrats i konsten.