Det offentliga rummet
Visas på centralstationen i Hässleholm