Det offentliga rummet
På centralstationer på flera platser i Sverige, från 2017

Det offentliga rummet

I samarbete med Jernhusen visar vi reproduktioner av verk ur Nationalmuseums samlingar under rubriken Det offentliga rummet. Se utställningen på en rad centralstationer Sverige runt.

Utställningen visas för närvarande på följande platser:

  • Hässleholm
  • Lund Centralstration
  • Linköping Centralstation
  • Skövde Centralstation
  • Gävle Centralstation
  • Västerås Centralstation

Kultur och kommers. Privat och offentligt. Gemenskap. Ensamhet. Staden är full av motsägelser. Med utgångspunkt i ett antal konstverk ger vi dig möjlighet att reflektera över frågor som handlar om staden och det offentliga rummet.

På väggarna i stationsbyggnader runt om i Sverige visas nu reproduktioner, tryckta på stora vepor eller dekaler, av konstverk som finns i original i Nationalmuseums samlingar. De är alla verk som vi hoppas ska få dig att fundera över bilden av det offentliga rummet – ett rum som ju du också är en del av.

Det offentliga rummet har fyra underteman:

Förändra eller bevara? Stadsrummet förvandlas ständigt. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen påverkar förutsättningarna när städer byggs. Samtidigt förändras idéerna om vad som är värt att bevara. Det somliga uppfattar som modernisering ser andra som historielös förfulning. Hur ser din idealstad ut?

Kontroversiellt eller korrekt? Vad kan vi acceptera i offentliga miljöer? Synen på vad som är acceptabelt har skiftat genom historien och mellan olika kulturer. Våld, nakenhet, fattigdom, rökning, alkohol och starka känslouttryck har varit mer eller mindre tillåtet under skilda epoker. Här visar vi ett antal konstverk med motiv som i något skede skulle kunna vara kontroversiella. Hur ser vi på dem idag?

Gemenskap och anonymitet. Staden. Trängseln på bussen och vimlet i baren. En plats för gemenskap och samhörighet. Men också för utanförskap och ofrivilliga möten. Vem känner sig hemma? Vem är välkommen? Vem vill skynda vidare så fort det går?

På gränsen till det privata. Att visa upp sitt hem för publik är inget nytt. På 1700-talet tog kungen gärna emot gäster i sängkammaren på morgonen medan han klädde på sig. Dagens heminredningsreportage har sin motsvarighet i Carl Larssons hundra år gamla bilder. Han marknadsförde både sin konst och sitt heminredningsideal i böcker som spreds över världen. Var går gränsen mellan privat och offentligt för dig?

I samarbete med Jernhusen

Det offentliga rummet är ett samarbete mellan Nationalmuseum och Jernhusen, som äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Samarbetet inleddes 2015 då utställningen visades runt nybygget Stockholm Continental vid Centralstationen i Stockholm.