Från gryning till skymning
En utställning på Dunkers Kulturhus i Helsingborg