Från gryning till skymning
En vandringsutställning från Nationalmuseum