Läs mer
Close
Click to focus
|
i
<3

0of0
13 juni –1 november 2020
13 juni –1 november 2020
Från gryning till skymning
En utställning på Dunkers Kulturhus i Helsingborg

Utställningen Från gryning till skymning – nordisk konst kring sekelskiftet 1900 som sommaren 2020 visas på Dunkers Kulturhus i Helsingborg presenterar runt 90 verk av bland annat Eugène Jansson, Eva Bonnier, Helmer Osslund, Carl Wilhelmson, Elsa Beskow, Anders Zorn och Bruno Liljefors. Utställningen tar upp den konstnärliga utveckling som ägde rum i Norden runt förra sekelskiftet där konstnärer reste utomlands för att måla soldränkta motiv, för att så småningom återvända hem och måla det nordiska landskapet i skymningstimmen.

1800-talets sista decennier var en tid av radikal utveckling i konstens Norden. Unga konstnärer tröttnade på den konservativa atmosfären vid konstakademierna där historiemåleriet värderades högst. En efter en sökte sig flera av de mest begåvade eleverna utomlands, i de flesta fall till Frankrike och Paris. Plötsligt fick de uppleva frihet inte minst de kvinnliga konstnärerna som mötte långt bättre villkor i Paris än hemma. Långt bort från historiemåleriets artificiella bildvärld kunde konstnärerna rikta blicken mot verkligheten istället och måla den med samma inlevelse och allvar.

Omkring 1890 efterlystes en mer tydligt nationell nordisk konst. Röster höjdes för att få konstnärerna att återvända hem, för att måla de egna länderna på ett sätt som uttryckte deras särart. I Sverige går det att beskriva utvecklingen inom måleriet som att motiven går från gryning och dagsljus till skymning och kvällsljus. Främst är detta tydligt inom landskapsmåleriet men på sätt och vis även inom porträttmåleriet som blev mer introvert. I utställningen visas en serie skymningsmotiv, från interiörer med umgänge runt bord med levande ljus till suggestiva vyer från Stockholm.

Litteraturen var en viktig ingång till bildkonsten, i Sverige rörde sig till exempel Strindberg i staden på ett sätt som för tankarna till Charles Baudelaire och Émile Zola. Staden rymde snart sin egen mytologi som tillsammans med att läsarens respektive betraktarens fantasi bereddes större inflytande, gjorde bilderna till starka och närmast dramatiska upplevelser trots att ingenting utspelar sig i dem – ett folktomt stadsrum som bildar scen för betraktarens fantasi.


Här kan du se och läsa om några av konstverken i utställningen

Audiogiude i appen

I appen Nationalmuseum Visitor Guide finns fakta och berättelser om många av verken i utställningen. Du kan ta dels ladda ner en audioguide, dels läsa själv och se bilder av verken. Du hittar appen för fri nedladdning i GooglePlay eller AppStore.

Besöksinformation

Se Dunkers Kulturhus webbplats för öppettider, entrépriser och annan besöksinformation.

Tidigare visningsplatser

Utställningen visades på Nationalmuseum Jamtli i Östersund 28 maj 2019–24 maj 2020.