Från gryning till skymning
En vandringsutställning från Nationalmuseum på National Nordic Museum i Seattle.