The Magic North
Nordiskt sekelskiftesmåleri från Nationalmuseum, Ateneum i Helsingfors och Nasjonalmusseet i Oslo.