Läs mer
Close
Click to focus
|
i
<3

0of0
Visas nu
Visas nu
Skulpturgården
Ett urval skulpturer ur samlingarna.

Skulpturgården

Skulpturgården breder ut sig som en italiensk piazza i museets norra del. Här kan du ta en paus och njuta av skulpturer från Nationalmuseums samling.

När byggnaden uppfördes hade de två öppna ljusgårdarna till uppgift att föra in dagsljus till de inre delarna av museet. Den södra ljusgården byggdes igen på 1960-talet med hörsal, magasin och utställningsrum. Den norra glasades in 1996 och inrymde tidigare museets restaurang.

När museibyggnaden planerades på 1840-talet var skulptursamlingen ett av huvudnumren i museiupplevelsen. De tre stora fornnordiska gudarna Tor, Oden och Balder mötte museibesökaren redan i entréhallen. Ett tema på Skulpturgården är hur konsten på 1800-talet förändras från idealism till realism. Här samsas nu Tor, Oden och Balder med framgångsrika män avbildade som antika filosofer i toga. Under senare delen av seklet började människor avbildas mer verkligt i moderna kläder, frisyrer och med skönhetsfel.

Porträtten speglar samhällsutvecklingen och föreställer personer som var med och byggde upp det moderna Sverige. Eftersom 1800-talet var ett mansdominerat samhälle, med sämre möjligheter för kvinnor att få utbildning och inflytande, finns få kvinnoporträtt i samlingen. Författaren Fredrika Bremer är därför utgångspunkt för ett särskilt pedagogiskt projekt om genus, porträttkonst och skulptörens arbetsprocess.

Skulpturerna i Skulpturgården

Se filmen om hur den nya skulpturen av Fredrika Bremer kom till.

Se filmen om när de tre väldiga skulpturerna Tor, Oden och Balder flyttades tillbaka in i Nationalmuseum.

Fördjupning i appen

Ännu mer information om konstverken i Skulpturgården hittar du i museets app, Nationalmuseum Visitor Guide. Du hittar den för gratis nedladdning i GooglePlay eller AppStore.