Läs mer
Close
Click to focus
|
i
<3

0of0
Kommande utställning
Kommande utställning
Skulpturgården
Ur samlingarna, visas från 13 oktober 2018

Skulpturgården

Den nya Skulpturgården breder ut sig som en italiensk piazza i museets norra del. Här kan du ta en paus och njuta av skulpturer från Nationalmuseums samling.

När byggnaden uppfördes hade de två öppna ljusgårdarna till uppgift att föra in dagsljus till de inre delarna av museet. Den södra ljusgården byggdes igen på 1960-talet med hörsal, magasin och utställningsrum. Den norra glasades in 1996 och inrymde tidigare museets restaurang.

När museibyggnaden planerades på 1840-talet var skulptursamlingen ett av huvudnumren i museiupplevelsen. De tre stora fornnordiska gudarna Tor, Oden och Balder mötte museibesökaren redan i entréhallen. Ett tema på Skulpturgården är hur konsten på 1800-talet förändras från idealism till realism. Här samsas nu Tor, Oden och Balder med framgångsrika män avbildade som antika filosofer i toga. Under senare delen av seklet började människor avbildas mer verkligt i moderna kläder, frisyrer och med skönhetsfel.

Porträtten speglar samhällsutvecklingen och föreställer personer som var med och byggde upp det moderna Sverige. Eftersom 1800-talet var ett mansdominerat samhälle, med sämre möjligheter för kvinnor att få utbildning och inflytande, finns få kvinnoporträtt i samlingen. Författaren Fredrika Bremer är därför utgångspunkt för ett särskilt pedagogiskt projekt om genus, porträttkonst och skulptörens arbetsprocess.

Se filmen om när de tre väldiga skulpturerna Tor, Oden och Balder flyttades tillbaka in i Nationalmuseum.

Detalj av en guldpläterad gjutjärnsurna. I bakgrunden syns Fogelbergs skulptur av Tor.

Se filmen om hur den nya skulpturen av Fredrika Bremer kom till.

Skulpturerna i Skulpturgården