Snowcrash
En påminnelse om vad som är möjligt om man ser på framtiden med optimism.