Villkor för användande av bilder

Detta gäller vid beställning av bilder eller förnyelse av bildrättigheter från Nationalmuseum. Var vänlig läs noggrant innan du skickar din beställning.

1. Vid användning ange konstnärens namn, konstverkets titel samt:

  • Foto: Fotografens namn / Nationalmuseum.
  • Om fotografens namn inte är känt: Foto: Nationalmuseum.

2. Tillståndet medför inte rätt att vid återgivning beskära eller på annat sätt förändra bilden. Eventuella önskemål om förändringar ska diskuteras med Bildarkivet, Nationalmuseum.

3. Avtalet avser engångsanvändning av bilden/bilderna. Användning i ett nytt sammanhang kräver förnyad ansökan.

4. Konstnären äger upphovsrätt till sitt verk 70 år efter sin död. För tillstånd, kontakta BUS (Bildupphovsrätt i Sverige), 08-545 53 80, bus@bus.se. Kund ansvarar själv för erhållandet av tillstånd att publicera bilden/bilderna.

5. Ovanstående avgift omfattar ej ersättning till konstnären eller dennes arvingar.

6. Försäljning är genomförd när bild läggs ut på publik bildserver för nedladdning åt kund. Avgift för bilder som kund, efter att fil på så vis tillgängliggjorts, ej önskar publicera, avskrivs ej.

7. Obetalda fakturor går till inkasso via Kammarkollegiets fodringsbevakning.