Virgil Solis Wappenbüchlein, Konstbibliotekets äldsta bok

Guldkorn från Konstbiblioteket

Den äldsta boken i Konstbibliotekets samlingar är Virgil Solis välkända Wappenbüchlein från 1555. Wappenbüchlein är en redovisning av heraldiska vapen samt biskopars, kardinalers, kungarikens vapen (inklusive det svenska kungarikets) med mera . Även de tre vise männen, det vill säga Kasper, Balthasar och Melker, har sina vapen!

Tidig färgläggningsbok

Boken är gjord så att man själv ska fylla i färgerna genom anvisningar i form av förkortningar av färgerna som finns på de heraldiska vapnen. I Konstbibliotekets exemplar har kolorering endast utförts på enstaka heraldiska vapen. Vilket vi är tacksamma över eftersom det finns exemplar av boken som är väldigt fult och klumpigt kolorerade!

Konstbibliotekets exemplar av boken är tryckt i Nürnberg 1555, men även en uppgift om Johann Bussemacher, tryckare verksam i Köln, finns angiven i utgåvan.

Virgil Solis

Virgil Solis, ibland Virgilius Solis, (1514-1562) var en tysk bokillustratörer och boktryckare. Solis var son till en till Nürnberg inflyttad målare. Han gifte sig 1539, blev 1540 mästare och öppnade då sin verkstad i Nürnberg där flera gesäller arbetade. Senare arbetade även hans söner i verkstaden som var väldigt produktiv och kommersiellt framgångsrik.

Verkstaden kunde även efter Solis död 1562 fortsätta sin verksamhet i över tio års tid och ge ut nytt material eftersom Solis varit så flitig med förarbeten. P. Ovidii Metamorphosis 1563, 1581 och Luthers illustrerade bibel är exempel på detta.

Solis ornamentala arbeten var ofta förlagor till guld- och silversmidesarbeten, möbeldekorationer med mera.

Heraldiska vapen

Ett vapen består av ett sköldemärke och en hjälmprydnad som sätts ovanpå hjälmen. Icke-personliga vapen har oftast inte hjälm med tillbehör. Bilden har en dekorativ funktion. Vapnet är även ett tecken på identitet, varför originalitet och tydlighet är viktigt.

/Maria Zetterberg, bibliotekarie vid Konstbiblioteket

Fler guldkorn från arkiv och Konstbibliotek