Open access

Open Access, eller öppen tillgång, handlar om att tillgängliggöra och sprida vetenskaplig information på nätet.

Nationalmuseums har antagit en Open Access-policy som innebär att de vetenskapliga resultat som framkommer inom museets forskningsverksamhet ska, i möjligaste mån, finnas fritt tillgängliga på nätet.

Open Access-policyn (pdf)

Läs mer om Open Access på Kungliga bibliotekets webbplats.

Läs mer om Open Access på Vetenskapsrådets webbplats.