Malin Bobeck, Those who affected me, 2015. Foto: Yann Houlberg Andersen. Bilden är beskuren.

Utställningar

Museibyggnaden på Blasiehomen är stängd för renovering. Under tiden finns vi med tillfälliga utställningar bland annat på Kulturhuset Stadsteatern i centrala Stockholm.