1700-tal – Sverige och Europa
18 juni 2020 till och med våren 2021.