Art Bulletin of Nationalmuseum Volumes 24–25

Art Bulletin of Nationalmuseum är en konstvetenskaplig publikation som ges ut på engelska. Innehållet i det här dubbelnumret speglar i första hand den omfattande förvärvsverksamheten under åren 2017 och 2018.

Art Bulletins första del innehåller en rad fördjupningar kring de mest betydande förvärven i form av vetenskapliga artiklar. Den andra delen består av en redovisning av samtliga dryga tusen inköp och gåvor under åren 2017 och 2018. I slutet finns också en redovisning av tjänstemännens vetenskapliga verksamhet.

Art Bulletin ges normalt ut årligen. Det intensiva arbetet under öppningsåret 2018 medgav ingen utgivning. Därför är detta nummer, volume 24-25, ett dubbelnummer.

Förutom Wirosfonden och museets egna stiftelser är Nationalmusei Vänner den stora bidragsgivaren till de rika förvärven. Nationalmusei Vänner har också bekostat utgivningen av detta dubbelnummer.

Redaktion: Ludvig Florén, Carina Fryklund, Eva Lena Karlsson, Audrey Lebioda, Ingrid Lindell, Magnus Olausson, Martin Olin, Cilla Robach och Lidia Westerberg Olofsson
Redaktörer: Ludvig Florén, Magnus Olausson och Martin Olin
ISSN: 2001-9238


Art Bulletin of Nationalmuseum, volumes 24-25

Art Bulletin of Nationalmuseum, Volumes 24-25, framsida.

Art Bulletin of Nationalmuseum, volumes 24-25

Open Access

Art Bulletin publiceras genom DiVA*. Du når den också via länkarna här nedan. Du kan öppna, eller ladda ner publikationen i dess helhet, eller artiklarna var för sig.

Ladda ner Art Bulletin Volumes 24–25, lågupplöst pdf

Ladda ner Art Bulletin Volumes 24–25, högupplöst

*DiVA är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring av publikationer.Artiklar

Foreword,
Susanna Pettersson

The Friends of the Nationalmuseum,
Eva Qviberg

An Unpublished Drawing on Panel by Salvator Rosa Depicting a Landscape with a Philosopher and Astrological Symbols,
Caterina Volpi

A Drawing for Pietro da Cortona's Rape of the Sabine Women,
Martin Olin

The Entry of Queen Christina into Paris in 1656, by François Chauveau,
Martin Olin

Count Fabian Wrede's Mirror,
Micael Ernstell

Consummate Preparatory Studies and Finished Works of Art – 18th Century French Drawings,
Daniel Prytz

Decorative Objects i Retour d'Égypte Style – A Reflection of International Politics,
Magnus Olausson

Before Photography – French Genre Painting in the Early 19th Century,
Magnus Olausson and Carl-Johan Olsson

Joseph Weninger – An Itinerant Photographic Pioneer,
Magnus Olausson

Italian Studies from the 1820s by Théodore Caruelle d'Aligny,
Martin Olin

Danish Golden Age Portraits in the Nationalmuseum – New Acquisition Going Back a Hundred Years,
Magnus Olausson

Self-Portraits and Portraits as Portraits of Friends – A Selection of Paintings and Drawings,
Daniel Prytz

Struggle for Existence by Agnes de Frumerie,
Linda Hinners

Spika and Tajt – Alternative Furniture for a Young Generation,
Cilla Robach

Henry B. Goodwin – A Visual Artist with the Camera as his tool,
Eva-Lena Karlsson and Magnus Olausson

Portraits by Dawid,
Magnus Olausson

Hide and Seek – Things Are Not What They Seem,
Cilla Robach

A Newly Discovered Drawing by François de Nomé,
Carina Fryklund

The Troubadour Style in French Romanticism,
Magnus Olausson

Per Krafft the Younger and Belisarius – One of the Foremost Swedish Examples of Neoclassical Painting in the French Style,
Daniel Prytz

Women Artists in France in the 1880s,
Carl-Johan Olsson

Carl Christoffer Gjörwell – A Neoclassicist Abroad,
Wolfgang Nittnaus

Lions in the Garden of Eden,
Cilla Robach

The Seven-Year Throne by Knut Fjaestad,
Anders Svensson

Smart Design,
Cilla Robach

Nils Kreuger's Drafts for the Covers of Bland franska bönder (1889) by August Strindberg and Ord och Bild (1897),
Daniel Prytz

Venus in Glass,
Micael Ernstell

Three German Artists on their Travels,
Carl-Johan Olsson

The Nationalmuseum's New Restaurant – An Artistic Collaboration,
Helena Kåberg and Fredrik Eriksson

The Tessin Lecture 2018: In the Breach of Decorum – Painting Between Altar and Gallery,
Gail Feigenbaum

Acquisitions 2017: Exposé

Acquisitions 2018: Exposé

Staff Publications and Activities 2017–2018