Att gestalta en utställning
Henrik Widenheims skisser och modeller. En liten utställning i Gamla biblioteket. Visades 25 januari–28 augusti 2023.