Nyfiken på: Form
Boka en gruppvisning

Från världsutställning till 3D-print

Boka in din grupp eller konstförening på en egen visning med fokus på konsthantverk, form och design från slutet av 1800-talet och fram till idag.

Museets samlingar presenteras längs med en tänkt tidslinje som slingrar sig genom huset och museisalarna. Konst, konsthantverk och design visas sida vid sida för att ge en djupare förståelse för och fler perspektiv på olika tidsepoker. I den här visningen koncentrerar vi oss på den senare delen av tidslinjen. Vi börjar i industrialismen framväxt och de stora världsutställningarna under 1800-talets andra hälft. Genom ett urval av föremål och berättelser färdas vi sedan genom formens utveckling under 1900-talet fram till vår egen tid.

Med anledning av situationen kring coronaviruset

Vi begränsar antalet besökare i lokalerna och de delar där det riskerar att bli trångt håller vi stängda. Alla bokade gruppvisningar, föreläsningar, visningar och ateljéverksamheter är till följd av detta tillsvidare inställda.