Att tänka på vid egen visning för grupper i museet

Med anledning av risken för trängsel kan vi sommaren 2020 tyvärr inte ta emot er som vill genomföra en egen gruppvisning under ert besök på museet.

Vi har öppet för besökare igen, under kontrollerade former, från den 16 juni. För att det ska vara möjligt har vi sett över lokalerna och vidtagit åtgärder så att det ska gå att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd. All verksamhet såsom visningar, föreläsningar och ateljéverksamhet är inställd.