Hitta i museet

Orientera dig i museet med hjälp av kartorna nedan. De visar planlösningen våning för våning.

Du hittar även kartorna i vår besöksapp. På plats i museet kan du också ta en broschyr med kartorna.

Entréplan

Nedre botten

Mellanplan

Övre plan