Carl Larsson som illustratör
Källorna berättar: spår i arkiv och konstbibliotek.