Tidigare utställning
Tidigare utställning
Designprocesser
Visades 8 september–27 oktober 2019 på Svenska institutet i Paris

Visades på Svenska institutet i Paris 8 september–27 oktober 2019

Hur växer design fram? Hur ser processen ut mellan idé till färdigt föremål? Med exempel från projektet NM& – som resulterade i Nationalmuseums restauranginredning – visades arbetsmaterial, skisser och filmer som skildrar hur den kreativa processen går till.

I utställningen ingick möbler så väl som lampor och matserviser, och besökaren fick en bild av hur föremålen växer fram, från prototyp till serietillverkning.

Utställningen visades på Nationalmuseum i Stockholm 13 oktober 2018–9 juni 2019 och på Svenska institutet i Paris 8 september–27 oktober 2019 .

Designprocesser: NM& var, tillsammans med utställningen Hem x 6 som visade nyinredda gästlägenheter, del av Svenska institutet i Paris satsning på svensk design och hantverksskicklighet under hösten 2019.

Läs mer om utställningen som visades på Nationalmuseum.