Konstbiblioteket, mappar i Klipparkivet

Arkiven

Nationalmuseums arkiv består av myndighetsarkiv, de enskilda arkiven med brevsamlingar, företags- och organisationsarkiv samt bildarkiv. Arkiven är en resurs i museets forskning och utställningsarbete men är också öppet för forskare, studenter och intresserad allmänhet.

Läs mer om bildarkivet här.

Arkivet tillfälligt stängt tillsvidare

Arkivet har tillfälligt stängt tillsvidare för allmänheten med anledning av det nya coronaviruset. Du kan fortfarande nå arkivet via e-post.

Här kan du läsa uppdaterad information om vad som gäller för Nationalmuseum med anledning av coronaviruset.

Ordinarie öppettider

Tisdag–torsdag kl 13–17.

Besöksadress

Holmamiralens väg 2, 2 tr, Skeppsholmen

Kontakt

Skicka frågor och beställningar till e-post: arkivet@nationalmuseum.se

Planera ditt besök

Sök i Nationalmuseums arkivförteckningar

I Riksarkivets nationella arkivdatabas (NAD), som samlar förteckningar från olika institutioner, ligger Nationalmuseums arkivförteckningar sökbara.
Sök där i första hand. Alla arkivförteckningar finns också utskrivna på papper i Konstbibliotekets och Arkivets låneexpedition.

Till Nationell arkivdatabas

Beställning och framtagning

Alla handlingar måste beställas fram inför ditt besök. Du beställer arkivhandlingar via e-post till arkivet@nationalmuseum.se eller genom att fylla i en beställningsblankett på plats i Konstbiblioteket. Arkivbildare, seriesignum och volymnummer måste anges. Tänk på att ha framförhållning då det kan ta några dagar att få materialet levererat. Handlingar ur myndighetsarkivet hämtas från fjärrmagasin två gånger i veckan. Du kan beställa fram fyra volymer per hämtning. Det är tyvärr inte möjligt att beställa fram oförtecknat material eller sådant som är mycket ömtåligt.

Arkivbeskrivningen för Nationalmuseum innehåller information om arkivets innehåll och användbara sökingångar. Bilaga 1 till arkivbeskrivningen visar organisationsplaner 1976-2016. I Bilaga 2 finns de styrande dokumenten och i Bilaga 3 en lista över databaser och register i verksamheten som omfattar allmänna handlingar.

Studier i läsesal

Arkivhandlingar kan studeras i Konstbibliotekets och Arkivets läsesal under ordinarie öppettider. Det inte tillåtet att låna hem arkivhandlingar. För studier av enskilda arkiv skall giltig ID-handling uppvisas.

Kopiering och fotografering av arkivhandlingar

Kopiering av inskannad sida samt papperskopior kostar 2 kr/st. OBS! endast kontant betalning eller via Swish. Fotografering av arkivhandlingar kan ske på plats med egen utrustning. Fotograferat arkivmaterial får endast utnyttjas för forskning eller för privata studier. Bilder för publicering ska beställas från museets bildförmedling.