Konstbiblioteket, mappar i Klipparkivet

Arkiven

Nationalmuseums arkiv består av myndighetsarkiv, de enskilda arkiven med brevsamlingar, företags- och organisationsarkiv samt bildarkiv. Arkiven är en resurs i museets forskning och utställningsarbete men är också öppet för forskare, studenter och intresserad allmänhet.

Läs mer om bildarkivet här.

Öppettider

Tisdag–torsdag kl 13–17

Besöksadress

Holmamiralens väg 2, 2 tr, Skeppsholmen

Studier i läsesal

Arkivhandlingar kan studeras i Konstbibliotekets läsesal under ordinarie öppettider.
Det inte tillåtet att låna hem arkivhandlingar.

Kopiering och fotografering av arkivhandlingar

Kopiering är avgiftsbelagd. Fotografering av arkivhandlingar kan ske på plats med egen utrustning. Fotograferat arkivmaterial får endast utnyttjas för forskning eller för privata studier. Bilder för publicering ska beställas från museets bildförmedling.

Kontakt

Skicka frågor och beställningar till e-post: arkivet@nationalmuseum.se

Planera ditt besök

Alla handlingar måste beställas fram inför ditt besök. Du kan därefter studera dem i Konstbibliotekets läsesal.

Läs mer

Arkivbeskrivning för Nationalmuseum