Bild från annons för bibliotek och arkiv, 2017

Konstbiblioteket

Konstbiblioteket är Moderna Museets och Nationalmuseums gemensamma bibliotek för konst, fotografi och design. Biblioteket vänder sig till alla konstintresserade, såväl forskare och museianställda som en intresserad allmänhet. Välkommen!

Tillfälligt stängt

Sommarstängt 11 juni–24 augusti

Julstängt 18 december– 18 januari 2021

Åtgärder för att kunna hålla avstånd

När vi öppnar igen den 25 augusti iakttar vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer i lokalerna och för att besökarna ska kunna hålla rekommenderat avstånd från varandra har vi minskat antalet platser i läsesalen till 6 platser.

Ordinarie öppettider

Helgfri tisdag–torsdag kl 13–17

Om Konstbiblioteket

Konstbiblioteket är ett av Nordens största specialbibliotek inom konst, fotografi och design. Bokbeståndet speglar Moderna Museets och Nationalmuseums samlingar och verksamhet och täcker tidsperioden från renässansen fram till idag. En stor del av bibliotekets samling utgörs av monografier över konstnärer och fotografer samt utställningskataloger och auktionskataloger. Biblioteket har även stora samlingar med pressklipp.

Under bibliotekets öppettider kan du även besöka Nationalmuseums arkiv

Bibliotekskatalogen

Sök i MONA Konstbibliotekets katalog

Kontakta oss

Kontakta oss via e-post till konstbiblioteket@nationalmuseum.se
Telefon: 08-5195 4352, tisdag–torsdag kl 13–17

Besöksadress

Holmamiralens väg 2, 2 tr, Skeppsholmen i Stockholm

Se karta på Google Maps

Postadress

Konstbiblioteket
Nationalmuseum/Moderna Museet
Box 16176
SE-103 24 STOCKHOLM

Paketadress

Konstbiblioteket/Nationalmuseum
Holmamiralens väg 2
SE-111 49 Stockholm