22 januari – 24 mars 2019
22 januari – 24 mars 2019
Mästarband
Bokband från Bokbindarmästareföreningen i Stockholm.

Mästarband

Utställningen Mästarband, i Gamla biblioteket, visar bokband inlånade från Bokbindarmästareföreningen i Stockholm.

Sedan 1986 väljer föreningen varje år en bok för inbindning. Uppdraget tilldelas en av landets främsta bokbindare. Resultatet blir årets Mästarband.

Dagens mästarband kan föra tankarna till skråväsendets mästarprov, men de är skapade under friare förhållanden. Hantverkaren väljer själv teknik och material. Den kreativa sidan av hantverket är idag lika viktig som utförandet.

I den här utställningen visas exempel på skilda tekniker, material och visuella uttryck.


Bokbindarmästareföreningen

Bokbindarmästareföreningen i Stockholm har en lång historia med rötterna i den organisation av näringslivet som ägde rum under början av 1600-talet.

Skråväsende var ett organisationssystem för de borgare som var hantverkare. Dessa var sammanslutna i olika föreningar, ämbeten, vilket gav dem privilegier och rätten att utöva yrket. Skråsystemet var framför allt till för att reglera och kontrollera handeln, men det fungerade också som skola och gav såväl social som ekonomisk trygghet till medlemmarna. Privilegierna ärvdes och kunskapen om hantverket fördes vidare från generation till generation.

Bokbindarskrået bildades 1626 och 1630 upprättades en skråstadga. Enlig den skulle det endast finnas fem bokbindare i Stockholm – något som speglar dåtidens blygsamma behov av böcker.

Skråsystemet avskaffades först 1846. Näringsfriheten svepte bort regleringarna och marknaden fick nu bestämma hur många företag det fanns plats för. Bokbindarskrået ersattes 1847 av Bokbindareföreningen i Stockholm. När industrialiseringen ändrat förutsättningarna för branschen delades verksamheten 1906 upp i Bokbindarmästareföreningen och Bokbinderiidkareföreningen. Idag har de sociala och näringspolitiska grunderna för 1600-talets skrån sedan länge tagits över av andra samhällsfunktioner men kollegialiteten, hantverksskolan, känslan för kvalitet och hantverkskunnande och är något man fortfarande delar skråtidens gamla mästare.

(Källa: Bokbindarmästareföreningen i Stockholm)

Läs mer om Gamla biblioteket.