Mästarband
Bokband från Bokbindarmästareföreningen i Stockholm.