Målare, mentor, feminist. Föreläsning och samtal om Harriet Backer