Andrea Palladio Kapitäl från I quattro libri dell'architettura

I quattro libri dell’architettura av Andrea Palladio

Guldkorn från Konstbiblioteket

En av de äldsta böckerna i Konstbibliotekets samling är I quattro libri dell’architettura av Andrea Palladio. Bibliotekets exemplar är en 2:a upplaga tryckt i Venedig av Bartolomeo Carampello 1581 på träsnittsstockarna till första upplagan från 1570.

Nationalmuseums Nämndprotokoll från juni 1920 talar om att boken förvärvades 1920 för 200 lire av Sixten Strömbom som vistades i Italien vid tillfället.

Bokverket översattes och spreds i en mängd upplagor över hela Europa. Den kom att bli den mest lästa boken om arkitektur och var länge obligatorisk kurslitteratur i all arkitekturutbildning.

Andrea Palladio Titelsida från I quattro libri dell'architettura
Andrea Palladio Kapitäl från I quattro libri dell'architettura

Andrea Palladio föddes som Andrea di Pietro della Gondola i Padua 1508. Från början arbetade han som stenhuggarlärling men avancerade och fick rika beställare i Venedig. Han åkte runt i Italien och mätte upp antika ruiner och studerade de olika byggnadstyperna systematiskt. Detta var grunden till hans egna byggen. De fyra böckerna om arkitektur är dels studier över antikens byggnadskonst, dels beskrivningar av Palladios egna byggnader.

/Maria Zetterberg, bibliotekarie vid Konstbiblioteket

Fler guldkorn från arkiv och Konstbibliotek