Pär Engsheden och Sara Danius Nobelklänningar
En utställning om mode – som kommunikation, identitet och couture.