John Singer Sargent, Ena och Betty, Mr och Mrs Asher Wertheimers döttrar 1901. ©Tate, London 2017

Entrépriser och biljetter

Fri entré för alla till nästan hela Nationalmuseum.

Om inget annat anges är det fri entré till Nationalmuseum. Undantaget är vissa tillfälliga utställningar, där vi lånar in konstverk, och evenemang som kurser med mera.

Under öppningshelgen, 13–14 oktober, är det fri entré även till de tillfälliga utställningarna.

Observera att det inte är tillåtet för externa guider att genomföra guidningar på museet.

Biljetter till John Singer Sargent och A&E Design

  • Ordinarie entré: 150 kr
  • Reducerad entré (seniorer och studenter): 120 kr
  • Fri entré under 20 år
  • Fri entré för medlem i Nationalmusei Vänner
  • Fri entré övriga: ICOM, SMI, anställda vid centralmuseerna och kulturdepartementet, presskåren, ledsagare och personliga assistenter samt lärare med klass. Bevis som berättigar till fri entré måste uppvisas.

Biljetten gäller för båda utställningarna.

Förköp

Köp gärna din biljett i förväg. Det finns begränsat antal biljetter till varje tidsintervall. I samband med förköp av biljett kan du också köpa utställningskatalogen John Singer Sargent. Du hämtar ut den i entrén till utställningen.

Eventuella resterande biljetter säljs på plats i museet, endast betalning med kort.

Klicka här för att köpa biljett.